Školní časopis

Wolkroviny

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov
Menu

Nejnovější číslo: 65. Wolkroviny (březen/duben 2023)

65. Wolkroviny

březen/duben

2022/23

Školní rok 2022/23

O časopisu

Wolkroviny jsou školní časopis Gymnázia Jiřího Wolkera vycházející během školního roku pravidelně každé dva měsíce. Jsou výsledkem práce redaktorů z řad studentů pod záštitou žurnalistického kroužku v rámci Škloního klubu při GJW.

Tištěné Wolkroviny Vydávány jsou pravidelně v tištěné i digitální podobě. Přes 20 papírových vydání nejnovějšího čísla je vždy distribuováno po škole a k dispozici v některých učebnách a na dalších exponovaných místech (bufet, vybrané sedací prostory na chodbách…). Veškerá vytištěná čísla jsou pak dostupná na dedikovaném místě ve Školním klubu, kde najdete i další informace. Od školního roku 2022/23 je v provozu také tento nový web, na kterém jsou všechna čísla neustále k dispozici každému.


„Školní časopis Wolkroviny už na GJW vychází více než dekádu. V průběhu pandemie byla jeho činnost utlumena, ale za poslední téměř dva roky se výtisky Wolkrovin zase vrátily do tříd GJW. Na tomto webu si můžete časopis pročíst i v elektronické podobě, a to všechna jeho čísla, která kdy byla vydána,“

Karolína Přibylová,

šéfredaktorka


„Wolkroviny dostaly během posledních dvou let opět novou podobu a řád. Jediné, co tomu stále neodpovídalo, byl způsob jejich prezentace na internetu – prakticky hlavním distribučním kanále. Fyzické výtisky jsou sice hezké, ale zdaleka to neumožní všem případným zájemcům si k časopisu v klidu sednout a pročíst si články. Vznikl tak tento web, jenž si klade za cíl vytvořit dostupné, uživatelsky přívětivé a dostatečně reprezentativní prostředí,“

Robin Šubert,

editor a webmaster

Veškeré kontaktní informace i způsoby k poskytnutí zpětné vazby naleznete zde.